งานช่อดอกกุหลาบสีขาวสุดน่ารัก 🌷💐

“ดอกกุหลาบสีขาว” สื่อความหมายถึง ความรักที่บริสุทธิ์ จริงใจ แทนความหมายที่ว่ารักนี้ไม่มีเจตนาร้ายแอบแฝง เป็นสัญลักษณ์ของ “รักแท้” 🤍💖